Klinec

„Preto, svätí bratia, účastníci nebeského povolania, hľaďte na apoštola a veľkňaza nášho vyznanai, na Krista Ježiša.“ (Žid. 3,1)

Do zborového spoločenstva v Londýne patril istý čas pán Emil Metter, ktorý bol majiteľom reštaurácie. Bol to blízky priateľ Alberta Schweitzera, ktorý pracoval ako jeho zmocnenec v Anglicku. Mettler mal zásadu, že kresťan, ktorý aktívne pracuje pre svojho Pána, dostane v jeho reštaurácii jedlo zadarmo.

Raz sa však stalo, že otvoril pokladňu v prítomnosti tajomníka Londýnskej misijnej spoločnosti. Tajomník zostal udivený, keď medzi pokladničnými blokmi, mincami a papierovými bankovkami uvidel 15 centimetrový dlhý klinec. Keď sa pána Mettlera spýtal, čo robí taký veľký klinec v jeho pokladni, Mettler odpovedal: „Držím tento klinec medzi peniazmi preto, aby mi neustále pripomínal cenu, ktorú Ježiš zaplatil za moje spasenie, a môj dlh jemu.“

„Pokiaľ vieme, Boha nestojí nič stvoriť pekné veci; ale zmeniť odbojnú vôľu ho stálo smrť na kríži.“ (C. S. Lewis)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 14