Keď túžiš po odpustení

“ Buďte k sebe láskaví, zhovievaví a odpúšťajúci si, ako aj vám Boh
pre Krista odpustil .“  Efež.4,32

DRUHÁ PRÍLEŽITOSŤ.

Thomas A. Edison pracoval na „absurdnom“ vynáleze, ktorý nazval
“ Svietiaca cibuľa“. Jeho pracovný tím bol pri ňom denne. Keď sa Edisonovi
napokon podarilo zostrojiť jednu takúto svietiacu cibuľu a svoj vynález mal
predstaviť na slávnostnom zhromaždení vedcov, dal ju chlapcovi – pomocníko-
vi, aby ju odniesol hore schodmi do miestnosti. Šiel opatrne, krok za krokom,
dávajúc pritom pozor najmä na svoje ruky. Bál sa, aby mu nespadol taký
neoceniteľný výrobok jeho majstra.
Pravdepodobne si domyslíte, čo sa stalo: Keď vyšiel až celkom hore, veľká sklenená banka mu pred zrakmi celého zhromaždenia vypadla z rúk a rozbila sa. Tak dopadlo slávnostné predstavenie prvej žiarovky na svete.
Celý tím sa musel znova pustiť do práce, aby zostrojili ďalšiu “ svietia-
cu cibuľu“ . Keď unavení konštruktéri dokončili prácu, zostala ešte jedna úlo-
ha – vyniesť ju hore do miestnosti. Edison ňou poveril toho istého chlapca,
ktorému prvá žiarovka vypadla z rúk.
Tak vyzerá skutočné odpustenie!!!

“ … a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame svojim
vinníkom… ak  odpustíte  iným ich previnenia, váš nebeský Otec
odpustí  vám. Ale ak im vy  neodpustíte,  ani vy nemôžete rátať
s Božím  odpustením.“  Mat. 6, 12. 14-15