Ja som chlieb života

Ja som chlieb života

Jn 6,60.66. – „Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá
je táto reč, kto ju môže počúvať?… Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli
a nechodili viac s ním.“

V Biblii sú texty, ktoré treba chápať doslovne (väčšia časť Písma), sú texty,
ktoré treba brať symbolicky (kniha Daniel, Zjavenie Jána – symboly sú
vysvetlené v iných častiach Biblie), sú podobenstvá, ktoré na známych
skutočnostiach zo života (z prírody) vysvetľujú pre nás ťažko pochopiteľné
skutočnosti napr. Božie kráľovstvo, posledný súd.
Židom bola známa aj obrazná reč, ktorú bežne požívali v určitých situáciách
(u nás sa napr. používa výraz: tečie mu do topánok, má kamenné srdce, a pod.)
Jn. 6,60.66.„Vtedy mnohí z jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá
je táto reč, kto ju môže počúvať?… Odvtedy mnohí z jeho učeníkov odišli
a nechodili viac s ním.“
Čo bolo také náročné na pochopenie, že sa „mnohí“ učeníci odrazu rozhodli
odísť od Ježiša, o čom to Ježiš hovoril, že sa títo učeníci pohoršili hoci videli
ako urobil množstvo zázrakov?… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2012.07-Ja som chlieb zivota-Jn 6,60.66