Druhý dotyk Ježiša Krista

Druhý dotyk Ježiša Krista

Mk 8, 22–25 „A prišli do Betsaidy. A doviedli mu slepého a prosili ho, žeby
sa ho dotknul. 23 A chopiac ruku slepého vyviedol ho von z mestečka a keď
napľul v jeho oči, vzložil na neho ruky a pýtal sa ho, či niečo vidí? 24 A slepý
pozrel hore a povedal: Vidím ľudí; lebo ich vidím chodiť ako nejaké stromy.
25 Potom zase položil ruky na jeho oči a kázal mu, aby pozrel hore. A tak bol
uzdravený a videl všetko jasne a na ďaleko..“ (Roh.)

Úvod
Mk 8,22-25 – uzdravenie slepého pri Betsaide
Niektorí z vás absolvovali chirurgický zákrok na oku, aby lepšie videli.
Ako liečil Pán Ježiš očné choroby – slepotu? Dotykom, slovom, …
U Mk 8,22-25 Pán Ježiš vyliečil slepého až na druhý dotyk. Prečo? Kde bol
problém?
Je to jediné uzdravenie, ktoré Ježiš urobil v dvoch etapách.
Malo takéto dvojstupňové uzdravenie aj nejaký iný, hlbší zmysel?
Problém s liečením na dve etapy nebol u Ježiša a ani u toho slepého.
Hlavný dôvod Ježišovho uzdravovania na dve etapy je u učeníkov.
Pán Ježiš im potreboval niečo názorne ukázať – niečo ako podobenstvo
v praxi.

… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2015.07-Druhy dotyk-Mk 8,22-25