Dôležitá maličkosť

„Múdrosťou sa buduje dom a umnosťou sa upevňuje, a známosťou sa naplňujú komory všelijakým majetkom, drahým a krásnym. Múdry muž je silný, a človek známosti upevňuje moc.“ (Prísl. 24, 3-5)

 

Keď hovoríme o tvorivosti, zväčša máme pred očami obraz hudobného skladateľa alebo umelca, ktorý pracuje na svojom majstrovskom diele. Ale tvorivosť (kreativita) je jednoducho nový, netradičný prístup k čomukoľvek.

Earle Dickson, jeden zo zamestnancov firmy „Johnson & Johnson“ (výrobca zdravotníckych pomôcok), sa oženil s mladou ženou, ktorá utrpela ľahký úraz. Firma „Johnson & Johnson“ predávala veľké obväzy, ktoré však neboli praktické pre malé poranenia a popáleniny. Dickson dal preto malý kúsok sterilnej vaty a gázy do prostriedku leukoplastu, ktorý ju mal pridržať na určnom mieste. Po čase ho však prestalo baviť zakaždým vyrábať takýto špeciálny obväz. Dostal nápad – vyrobí ich vo veľkom množstve. Gazu a vatu prichytil na leukoplast „dočasne“ tenkou látkou. Keď potreboval ranu ošetriť, látku ľahko odlepil, čím mu vznikol malý, na použitie priamo pripravený leukoplast s kúskom gázy uprostred.

Riaditeľ firmy, pán James Johnson, si jedného dňa všimol, ako si Dickson prilepil na prst doma vyrobený obväz. Praktickosť tohto „vynálezu“ sa mu veľmi zapáčilo. Rozhodol sa preto vyrábať takýto zdravotnícky materiál pod menom „rýchloobväz“.

Dickson hľadal spôsob, ako vyriešiť malý problém, vďaka čomu vymyslel nový, veľmi užitočný výrobok.

„Nepatrné cestičky vedú na veľké lúky. (J. Dutourd)

 

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 11