Dokonalá poslušnosť

„Lebo nech je také smýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi,…a súc v spôsobe najdený jako človek ponížil sa stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža.“ (Fil. 2, 5.8)

Neraz obdivujeme vernú poslušnosť psov svojim pánom! Istý pán Rutledge napísal, že raz stretol muža, ktorého pes zahynul pri lesnom požiari. Bol veľmi dojatý, keď mu vysvetľoval, ako sa to stalo. Pretože pracoval vonku, často si bral svojho psa so sebou. V to ráno nechal psa na čistine a prikázal mu, aby tam zostal a dával pozor na jeho jedlo, ktoré mal ukryté v taške. Sám odišiel do lesa pracovať. Jeho verný priateľ pochopil, čo má robiť a doslova svojho pána poslúchol. V lese vypukol požiar. Onedlho sa rozšíril až na to miesto, kde nechal svojho psíka. Pes však neutiekol. Zostal presne tam, kde mal strážiť pánovu tašku. Dokonale poslúchol príkaz svojho pána. So slzami v očiach jeho majiteľ povedal: „Vždy som si musel dávať pozor, čo mu prikazujem urobiť, pretože som vedel, že môj príkaz poslúchne na 100%.“

„Zákon lásky znie – musíš milovať až do konca. Kde však je koniec?“ (Theiss)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 4