Čo Boh žiada od človeka?

Čo Boh žiada od človeka?

Fil. 2,3-4.„…nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti, ale radšej
v pokore iných pokladajte za hodnotnejších než seba, a nehľadajte každý len
svoj prospech, ale aj prospech iných.“

Čo od nás Pán Boh žiada? Je toho veľa, alebo málo? Je to niekde napísané
doslovne?
V rôznych častiach Biblie sa dočítame, že:
– máme dodržiavať 10 Božích prikázaní (Ex 20,2-17),
– máme milovať svojho blížneho (Lv 19,18)  Mt 19,19; 22,39
– v evanjeliách Pán Ježiš hovorí o dvoch najväčších prikázaniach
– máme konzumovať len mäso z čistých zvierat (Lv 11)
– milovať Boží zákon – (Žalm 119)
– v Kázni na vrchu Pán Ježiš rozoberá, ako napĺňať Boží zákon v bežnom
živote, ako si správne usporiadať priority, ako nasledovať Ježiša.

… (celú kázeň čítaj nižšie v PDF súbore)

2014.12. Co Boh ziada od cloveka-Mich 6,8