BOHOSLUŽBA

“ Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou svojou dušou a celou svojou mysľou.“ Mat.22,37

Francois Fenelon bol dvorným kazateľom francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. Keď raz v nedeľu prišiel kráľ so svojím sprievodom do kaplnky na pravidelnú bohoslužbu, nikto iný okrem kazateľa tam nebol. „Čo to znamená?“ spýtal sa kráľ a požiadal kazateľa, aby mu to vysvetlil. „Nechal  som vyhlásiť, že dnes na bohoslužbu neprídete. Chcel som, aby Vaše Veličenstvo videlo, kto naozaj slúži Bohu a kto sa chce páčiť kráľovi.“

Premýšľaj o tom, či by si prišiel na bohoslužbu, keby si sa dozvedel, že tam nebude nikto z tvojich kamarátov, priateľov, niekto kto je pri bohoslužbu pre teba dôležitý – alebo by si prišiel aj vtedy, keby si tam bol sám – len  so svojím Bohom!

“ Preskúmajme a preverme naše cesty a vráťme sa k Hospodinovi. Pozdvihnime srdcia na dlaniach  k Bohu na nebesiach.“ Plač Jer.3,40-41

Pridaj komentár