Jeho blahoslavenstvá

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ (Mat. 5, 3)

Komu je blažene? Kto je šťastný, spokojný a blahoslavený? Možno ste už niekedy počuli nasledujúci príbeh: Jeden kráľ trpel bolestivým ochorením a niekto mu poradil, že ho môže vyliečiť jediné – musí nájsť šťastného človeka, obliecť si jeho košeľu a nosiť ju celú noc a celý deň. Poslovia sa rozbehli po celej ríši, aby našli šťastného človeka a priniesli jeho košeľu. Prešli celé mesiace, no nikto sa nevracal. Až raz sa poslovia konečne vrátili späť ku kráľovi. Ten sa netrpezlivo opýtal: „Tak našli ste v mojom kráľovstve niekoho šťastného?!“ „Ó, kráľu, v celom kráľovstve sme našli len jedného jediného šťastného muža.“ „A kde máte jeho košeľu,“ dožadoval sa kráľ. „Pane, ten človek žiadnu košeľu nemal.“ *
V jednej z najznámejších kázní, Reči na vrchu (Mt 5 – 7), Ježiš predkladá „manifest“ svojho kráľovstva. Zdôrazňuje, kto sú blahoslavení. V deviatich blahoslavenstvách obracia hore nohami všetky svetské hodnoty. Ako prvé uviedol blahoslavenstvo, o ktorom budeme dnes uvažovať: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5,3) Vo vtedajšom židovskom poňatí boli pojmy chudobný v duchu a materiálne chudobný úzko späté (Lk 6,20). Napokon aj dnes je časté takéto rozpoloženie tých, ktorí majú problém vyjsť s peniazmi. Boh sa vždy zaujímal o núdznych a trpiacich (Ž 9,19). Koniec koncov, služba Mesiáša, ktorá bola v Ježišovi naplnená, sa zameriavala na chudobných: „Duch Pána je nado mnou; lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium …“ (Lk 4,18; ďalší text Iz 61,1) Ako môžu byť chudobní a chudobní v duchu nazvaní požehnanými, keď svet uctieva moc a silu? Dôležitý je prítomný čas použitý v tomto blahoslavenstve: „lebo ich je nebeské kráľovstvo“ (Mt 5,3). V ostatných blahoslavenstvách zaznieva čas budúci. Chudobní v duchu podiel v nebeskom kráľovstve nielen budú mať, ale už teraz môžu prijímať jeho požehnanie. Chudobní nemajú iné útočisko či nádej než to, čo sľúbil Boh. Ak je Boh naše jediné útočisko, zistíme, že Boh je viac než dostatočný. Áno, sme blahoslavení.

Tan, Paul Lee. Encyclopedia of 7700 Illustrations. Rockville, MD: Assurance Publishers, s. 272.273.

Zdroj: Ježiš je víťaz – Elizabeth Viera Talbotová

 

Nie všetko je tak, ako sa na prvý pohľad zdá

„Nenáhli svojimi ústami, a tvoje srdce nech sa neponáhľa vyniesť slovo pred Bohom, pretože Boh je na nebesiach, a ty si na zemi, preto nech je tvojich slov málo.“ (Kaz. 5, 2)

Návštevník zoologickej záhrady si všimol, že jeden ošetrovateľ ticho plače v kúte klietky. Keď sa spýtal, čo sa stalo, dozvedel sa, že v noci zomrel slon. „Mal ho veľmi rád, však?“ pýtal sa ďalej návštevník.

„Nie je to celkom pravda,“ povedal mu. „Ten chlapík plače preto, lebo dostal za úlohu vykopať mu hrob!“

***

Jedna rodina sa ponáhľala do nemocnice, aby im urobili výplach žalúdka. „Určite sme sa otrávili!“ kričali, keď v panike dobehli do nemocnice. „Mačka, ktorej sme dali zvyšky z obeda, náhle dostala žalúdočné kŕče a začala sa zvíjať!“

„Hovorila som ti, že tie huby sú čudné!“ kričala žena.

Aj keď nemali žiadne badateľné zdravotné problémy, lekár si ich nechal pre istotu v nemocnici na pozorovanie. Keď sa po niekoľkých hodinách vrátili domov, našli mačku úplne v poriadku a vedľa nej päť malých mačiatok!

Unáhlené rozhodnutia niekedy dostanú ľudí do veľmi smiešnych situácií. Inokedy to však môže byť trápne alebo aj veľmi nebezpečné. Práve preto by sme si mali dávať pozor a rozlišovať, čo je skutočnosť a čo sa nám len prvý pohľad zdá.

 

„Nepodľahnúť nikdy ilúzii nie je v ľudských silách. V ľudských silách je však nedať sa zdrviť dezilúziou. (A. Pridal)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

 

 

 

Nepodstatné chybičky

„A všetko, čokoľvek činíte, robte z duše jako Pánovi a nie ľuďom.“ (Kol. 3, 23)

Don Shula, tréner Miami Dolphins, v rozhovore s novinármi o svojej práci povedal: „Svojho zverenca upozorním na každú chybu, ktorú si všimnem. Nenapravené chyby sa totiž znásobujú.“

„Nebolo by lepšie niektoré nepodstatné chybičky prehliadnuť?“ spýtal sa jeden novinár.

„A čo je to „nepodstatná chybička“ ?“ spýtal sa tréner.

Veľmi som o tom uvažoval. Existuje vôbec niečo také? Myslím pritom na svoju rodinu, naše deti. Mnoho vecí človek nechá tak, pretože je unavený. Nechce vyvolať spor a narušiť dobrú atmosféru. Nekorigované chyby sa však znásobujú, aj keď sa nám možno zdajú zanedbateľné. Keď vidíme, že niekto urobil chybu, mali by sme ho na to hneď taktne upozorniť a nenchávať si to na inokedy. Je to tak lepšie a ľahšie pre nás, naše deti alebo kohokoľvek, koho sa to týka, pretože to funguje vo všetky medziľudských vzťahoch.

Pamätajte si, že úspech spočíva v detailoch. Všetko, čo človek urobí, každá jeho práca je jeho autoportrétom. Dbajte na to, aby ste pri každej svojej práci svedomito urobili aj tie najmenšie detaily.

 

„Neuvedomovať si svoje poklesky znamená zväčšovať ich.“ (L. N. Tolstoj)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9

Vytoč si rozprávku

„Ktokoľvek by prijal jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma; a ktokoľvek by mňa prijal, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“ (Mar. 9, 37)

Mestská knižnica v jednom meste zaviedla nezvyčajnú službu. Nazvali ju „Vytoč si rozprávku“.

Kedykoľvek si nejaké dieťa chcelo vypočuť rozprávku, vytočilo si určené telefónne číslo a hlas zo slúchadla mu vyrozprával krátku rozprávku. Problém bol v tom, že toto číslo sa od čísla miestneho pána farára líšilo len v jednej číslici. Keďže malé pršteky sa často pomýlia, pán farár dostával čoraz častejšie telefonáty od detí, ktoré si chceli vypočuť rozprávku. Po niekoľkých neúspešných pokusoch vysvetliť deťom, že vytočili zlé číslo, si pán farár uvedomil, že mu zostáva jediná možnosť. Šiel do knižnice a požičal si knihu s rozprávkou o troch malých prasiatkach. Keď mu potom omylom nejaké dieťa zavolalo a chcelo počuť rozprávku, jednoducho mu ju do telefónu prečítal.

Zmýliť sa pri telefonovaní o jednu číslicu je maličnosť. Stane sa to nielen druhým ľuďom, ale aj nám. Nenechajme sa tým vyrušiť a nenadávajme. Reagujme tak pružne, ako tento farár, ktorý, aj keď si mohol zmeniť číslo, neurobil to, pretože sa rozhodol spríjemniť život deťom, ktoré mu omylom zavolali.

 

„Služba sa skladá z maličností.“ (Anonym)

Zdroj: Poďme si čítať! Príbehy na každý deň č. 9