Ružové okuliare

Pozrite sa na svet a na váš život cez ružové okuliare.

 

Čo dobré vám prinesie, keď sedíte v kresle,  „zírate“ na stenu alebo na televíziu, horekujete a nariekate nad tým, čo vám prináša život?  Takýto postoj vás vedie do negácie, mizérie, bolesti a osamelosti. Kto chce počúvať niekoho, ako stále len horekuje a narieka? Ak sa nachádzate v takejto situácii, možno že sa to prenieslo z generácie na generáciu – je načase, aby ste vy – vaša generácia –  p r i n i e s l i   zm e n u !

Spomeňte si na príbehy ľudí, ktorí prekonali zjavne neprekonateľné výhliadkya tešia sa z kvalitného života – sú to ľudia, ktorí sa narodili napr. bez končatín, ľudia s devastujúcimi abnormalitami, ktorí i napriek tomu žijú spokojným a naplneným životom.

Nedávno vyhral jednu medzinárodnú klavírnu súťaž v texaskom Houstone mladý Japonec, ktorý sa narodil  s l e p ý! V poslednom kole súťaže bol na pódium uvedený dirigentom orchestra, ktorý ho mal doprevádzať. Dirigent sa ho spýtal: “ Ako spoznáte, že mávnem, keď nemôžete vidieť moju taktovku?“ Mladý pianista mu odpovedal: “ Počujem vás dýchať, spoznám to!“  A naozaj – nastúpil   v  p r e s – ne  u r č e n ú  d o b u  !!! Mal síce  handicap, ale prekonal ho tým, že zdokonalil  to, čo mohol  –   s v o j  s l u ch  –  a výsledok bol, že zahral  tú najťažšiu skladbu  celej súťaže,  Rachmaninov koncert č. 3  –   a   V Y H R A L !!!

 

“ Veď ja som Hospodin,   tvoj Boh, Svätý Izraela,  tvoj  Spasiteľ…  si v mojich očiach vzácny a drahý, milujem ťa … neboj sa veď som s tebou.“  / Iz.  43,3-5/