ROZHODNI SA !

Jeden muž choval doma andulky. Aspoň raz za mesiac im musel pristrihnúť krídla, aby nemohli moc lietať.  I keď ich to strihanie vôbec nebolí, nerobil to rád. Do istej miery ich tým vlastne chránil.  Keď lietajú po dome – môžu ľahko naraziť do okna, šporáka, alebo aj vyletieť otvoreným oknom von. Možno aj vy poznáte prípady, kedy sa dokonca utopili v záchodovej mise.

Boh n ám však  „nepristrihol krídla“. Hoci sú v živote veci, s ktorými keď si „začnete“ – prinesú vám len mnoho problémov – BOH  NÁM  VŠAK  DAL  SLOBODNÚ  VOĽU – a my sami sa vedome  ROZHODUJEME, či tieto problémy chceme alebo nechceme v živote mať!  Niekedy si možno pomyslíte, že by nám bolo  ľahšie žiť   s takými  “ pristrihnutými  krídlami“. No aj tak som ráda, že nás Boh necháva, aby sme sa   SAMI  SLOBODNE  ROZHODLI!

“ Dnes vám predkladám požehnanie i zlorečenie .. “ / 5.Moj.11,26/

“  Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť …“ / Joz.24,15/

“ Dnes  volám za svedkov proti vám nebesia i zem. Predložil som vám  život i smrť,  požehnanie i kliatbu- vyvoľ si teda…“ /5.Moj.30,19/