Pochytajte malé líštičky…

Jedným zo závažných problémov životného prostredia je aj vymieranie lesov. Statné stromy odrazu celkom vyschnú a odumrú. Ako sa to stane?  Často to spôsobí celkom malý chrobák-kôrovec /lykožrút/.Napadnutím kôry stromu úplne naruší celý životný systém stromu – a  ten  pomaly postupne viac a viac  chradne a vysychá. Malý nebadateľný hmyz premôže veľký a dovtedy pevne stojaci strom. Pripomína  mi to aj život mnohých kresťanov. Dôvod pre ich „vyschnutie“  väčšinou nebolo príliš veľké pokušenie, ktoré ich naraz zachvátilo  až tak, že prišiel pád. Častokrát to neboli ani veľké ťažkosti, problémy a starosti, ktoré ich neočakávane prekvapili a  zlomili.  Je to skôr vplyv nebadateľných, drobných  “ maličkostí“, ktoré  pomaly pôsobili  a ničili – „rozožierali vnútornú miazgu“ pod povrchom. Život veriaceho človeka sa v podstate skladá z mnohých drobných, no životne dôležitých kúsočkov, ktoré spolu vytvárajú krásny mozaikový celok.  Preto je dôležité dbať na rady B.Slova: “ “ Pochytajte nám líšky, maličké líštičky, ktoré ničia vinice…“ /Veľpieseň  2,15/ V živote každého človeka to môže byť niečo iné: nevyznaný hriech, pýcha, hnev, závisť, neúprimnosť, prispôsobovanie sa svetu, láska k materiálnym veciam, sebectvo, neláskavosť…   Je nutné denne sa stavať do svetla Božieho Slova, aby sme včas zbadali tieto malé líštičky, ktoré môžu brzdiť náš rast a postupne nás  úplne odlúčiť od „Zdroja života“  – čo znamená našu duchovnú smrť.

Ap.Pavel nám radí: “ Bdejte , stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní!“ / 1.Korint. 16,13/