Keď priznať si vinu je tak ťažké

      Stalo sa to pred mnohými rokmi na univerzite v Edinburgu. Kresťanský profesor-Stuart Blackie  počúval ústny prednes svojich študentov.Keď jeden mladý muž vstal a začal svoj príhovor, držal knihu nesprávne. Profesor zahromžil: “ Vezmi si knihu do pravej ruky a sadni si!“ Na túto ostrú výčitku zdvihol študent len pravé rameno, pretože pravú ruku nemal! Ostatní študenti sa nervózne zahniezdili na svojich stoličkách.Profesor chvíľu váhal – no potom šiel k tomuto mladému študentovi, objal ho a so slzami v očiach povedal:  „Nevedel som o tom. Nikdy som si to nevšimol. Môžeš mi odpustiť?“ Jeho pokorné ospravedlnenie zanechalo na tomto mladom mužovi trvalý dojem.

     Tento príbeh rozprával  jeden kazateľ oveľa neskôr na veľkom stretnutí veriacich. V závere prišiel dopredu akýsi muž, otočil sa k poslucháčom a zdvihol pravú ruku, ktorá sa končila zápästím a povedal: “ Tým študentom som bol ja! Profesor Blackie ma priviedol ku Kristovi. Nebyť tej nešťastnej príhody, asi by sa mu to nikdy nepodarilo.“

  –  Nie je ľahké ospravedlniť sa.

–   Nie je ľahké poučiť sa z chýb.

–   Nie je ľahké začať odznovu.

–   Nie je ľahké  odpustiť a zabudnúť.

–   Nie je ľahké byť nesebeckým.

–   Nie je ľahké najprv rozmýšľať,  a až potom konať.

–    Nie je ľahké  nechať si poradiť.

–   Nie je ľahké vybočiť z vychodenej koľaje.

–   Nie je ľahké  priznať si chybu.

–   Nie je ľahké byť dôsledný v maličkostiach.

–   Nie je ľahké  znášať výsmech.

–   Nie je ľahké  ovládnuť svoju náladu.

–   Nie je ľahké  byť štedrý.

–   Nie je ľahké  vziať na seba vinu.

–   Nie je ľahké neprestať  sa snažiť.

–   Nie je ľahké byť ohľaduplný.

–   Nie je ľahké  vyhnúť sa chybám.

–   Nie je ľahké  zvládnuť úspech.

A L E   V Ž D Y   S A   T O   V Y P L A T Í  !!!

“ Nebuďte láskaví a jednomyseľní iba z vypočítavosti, nechcite žať vďačnosť  a uznanie, ale doprajte ho aj iným. Nemyslite iba na seba a na vlastné blaho, radšej rozmýšľajte, ako prospieť iným. Osvojte si zmýšľanie Ježiša Krtista…“ / Filip.2,3-5/

“ … miluje vás /Boh/ a chce, aby ste žili čistým životom. Buďte k iným láskaví a  milosrdní , zahŕňajte sa navzájom ochotou, pokorou, skromnosťou a trpezlivosťou. Buďte znášanliví a odpúšťajte tomu, kto vám ublížil, veď aj vám Boh odpustil. Ale najmä nech vo všetkom rozhoduje láska, potom bude všade vládnuť dokonalá zhoda.“ /Kol.3,12-14/ Na ďalšie uvažovanie: l.Korin.13,4-7,  l.Petra 5,5-6.