Stres náš každodenný…

Reakcia na stres je tým skutočným vinníkom.

Vďaka stresu môžete zostarnúť rýchlejšie, ako je zdravé. Nedávna štúdia na ženách, ktoré boli  vystavené dlhodobému stresu, ukázala zmeny v chromozómoch ich buniek. Výsledkom bol ekvivalent  prídavku 10 alebo i viac rokov k ich biologickému  veku.

Dr. Robert Trestman z odd. psychiatrie na „University of  Connectikul Health Center“, hovorí: “ Tento výskum potvrdzuje, že to, čo sme si mysleli už veľa rokov – že stresujúce faktory môžu byť  rovnaké/ tie isté/ , ale to, ako na stres reagujeme- v tom je rozdiel. Zdravie človeka  negatívne ovplyvňuje  JEHO REAKCIA NA STRES – nie tento faktor sám o sebe!  Zníženie pocitu stresu / teda reakcie na stres/ je  k ľ ú č o v é   pre zachovanie zdravia !“

Čo môže  človek urobiť , ak chce znížiť hladinu stresu:

–  Prijať tie veci, s ktorými nemôže on nič urobiť.

–  Požiadať o pomoc členov svoje rodiny, priateľov, Boha.

–  Dobre sa o seba starať, udržiavať si primeranú telesnú hmotnosť, jesť zdravo a denne byť fyzicky aktívny.

–  Uvoľňovať sa prostredníctvom techniky hlbokého dýchania a meditácie.

–  Vyhýbať sa stresujúcim situáciám, kedykoľvek je to len možné  /nevyrábať si ich  zbytočne sám/.

–  Vyhľadať lekára, psychológa alebo psychiatra, ak sa úzkostné stavy nezlepšia.“

/ Zdroj: PRAMENY ZDRAVÍ/

“ Veselé srdce rozjasňuje tvár, kým bolesť srdca ubíja ducha.“ Prísl.15,13

“ Radostné srdce napomáha uzdravenie, no skľúčený duch vysušuje kosti.“ Prísl. 17,22