Prídem zase …

Známy misionár Afriky, David Livingstone /1813-1873/,  keď sa „predieral“ čiernym kontinentom, doprevádzala ho kolóna  prenajatých nosičov. Svojím láskavým srdcom a pekným jednaním si získal ich srdcia. Pochádzali z kmeňa Makololo a boli mu oddaní. Keď Livingstone vyčerpal pre takmer 300-člennú kolónu prostriedky na ďalšie cestovanie, podarilo sa mu výmenným obchodom zaistiť  nejaké prostriedky od istého náčelníka na rieke Zambezi.  Za  ne sa mal postarať o tých 300 domorodcov, kým sa Livingstone nevráti z Anglicka, kde chcel získať ďalšie prostriedky pre misionársku prácu v Afrike. Svojím nosičom sľúbil, že sa čo najrýchlejšie vráti a potom ich veľkou loďou zavezie späť do ich domova.

Livingstone odcestoval. Netrvalo dlho a ľudia na rieke Zambezi sa začali nosičom smiať. „To si naozaj myslíte, že sa biely muž vráti? Už ste niekedy videli, aby nejaký biely muž splnil černochom svoj sľub? Existuje vôbec nejaký biely muž, ktorý by svoje peniaze a čas venoval nám čiernym ľuďom? Či nemáte s nimi  už dosť smutných skúseností?“ – Ale ľudia z kmeňa Makololo odpovedali: “ To nepoznáte nášho otca! Určite príde a odvezie nás domov.“

Čas plynul , ubehol celý rok. Niektorí nosiči z kmeňa Makololo ochoreli, niektorí aj zomreli. Prešiel i druhý rok. Domorodci na rieke Zambezi sa vysmievali ďalej. Nosiči však trvali stále na svojom: “ On sa vráti!“  – A skutočne jedného dňa bolo počuť v diaľke na rieke zvláštny hluk, nejaké rachotenie. Všetci utekali k rieke.  Nevedeli čo sa deje, nič také dovtedy nepočuli a tak boli plní očakávania. Blížila sa veľká loď, z ktorej na všetky strany syčali oblaky pary. Bol to prvý parník, ktorý plával na rieke Zambezi. S radosťou a hlasným krikom : “ Náš otec, náš otec!“ sa  nosiči vrhali do vody, aby čo najrýchlejšie priplávali k parníku . Jeden cez druhého sa šplhali na palubu. Tam padli vernému „bielemu otcovi“ Livingstonovi okolo krku.

Nezaslúži si náš Pán Ježiš aspoň toľko dôvery ako David Livingstone? Nesplní snáď svoj sľub, ktorý nám dal: „Prídem zase?“
Myslíte, že zruší dané slovo a nesplní svoj sľub?  Jeho nasledovníci sa pevne držia výroku svojho Majstra:  “ Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú!“ /Mat.24,35/  Vedia, že vo svojom slove dal zaznamenať slová:  “ Pán neotáľa spniť  svoje zasľúbenie, ako si to niektorí vykladajú, ale má s nami trpezlivosť, pretože si nepraje, aby niekto zahynul, ale chce aby sa všetci dali na pokánie.“ / 2.Petra 3,9/   Pán Ježiš Kristus opäť príde, sám nám dal zasľúbenie: “  …prídem opäť a vezmem si vás k sebe, aby ste tam , kde som ja, boli aj vy. “ /Ján 14,3/ PRÍĎ TEDY PANE JEŽIŠU! /Zj.22,20/