Najväčší objav

“ Ten /Ondrej/ našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu:   Našli sme Mesiáša  / čo v preklade znamená Pomazaný/.   Priviedol ho k Ježišovi.“  Ján 1,42-43

Významný anglický  lekár James Simpson / 1811 – 1870/  začínal svoj život vo veľmi skromných pomeroch, ale nakoniec sa z  neho stal vážený  a svetoznámy vedec. Objavil chloroform – látku, ktorá sa začala v medicíne využívať ako uspávajúci prostriedok pri operačných zákrokoch. Okrem toho vyvinul aj viaceré  chirurgické nástroje. Jeho práca znamenala pre medicínu výrazný pokrok vpred.

Raz sa  ho opýtala jeho pacientka: “  Čo pokladáte za najväčší a najdôležitejší objav vo svojom živote?“  Všetci prítomní očakávali, že lekár a vedec  sa zmieni o niektorom zo svojich veľkých  a dôležitých výsledkov, ktoré dosiahol v  odbore lekárstva a medicíny. Na svoje veľké prekvapenie  počuli od neho toto vyznanie:

“ Môj najväčší  objav  bol,  keď som spoznal, že som veľký HRIEŠNIK – a že Ježiš Kristus je veľký  SPASITEĽ.“

 

“ Veď kto mňa nájde, nájde život a získa priazeň Hospodina.“  Prísl. 8,35

„…čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu. A vôbec , všetko pokladám za stratu  pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.“ Filip. 3,7-8

„Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo ono je mocou Božou na spasenie každému, kto verí.“ Rim. 1,16