Vzývaj ma v deň súženia…

Vlny vyhodili na breh malého neobývaného ostrova jedného človeka, ktorý prežil stroskotanie lode. Vzýval Boha  a prosil, aby ho zachránil. Každý deň skúmavo hľadel na obzor, ale zdalo sa, že nijaká loď sa nepribližuje. Vyčerpaný si horko – ťažko postavil úbohú chatrč a nanosil si do nej to málo, čo si zachránil. Ale jedného dňa , keď sa vrátil z lovu, našiel chatrč v plameňoch. K oblohe sa dvíhal stĺp dymu. Stalo sa to najhoršie. Muža premkol veľký žiaľ a zúfalstvo.

Na druhý deň ráno priplávala k ostrovu loď a zachránila ho.   Prekvapene sa pýtal posádky:  “ Ako ste vedeli, že som tu?“  “ Videli sme váš dymový signál“, odpovedali mu.

Možno sa to v tejto chvíli nezdá, no naše súčasné ťažkosti môžu byť nástrojom budúceho šťastia. /Zdroj: Vitamín C od Boha/

“ Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu.“  /Žalm 50,15/  “ Hospodin je blízky všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.  Plní želania tých, čo sa ho boja, počuje, keď volajú o pomoc a pomáha im.“ / Žalm 145,18-19/  “ Naňho vložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.“ / 1.Petra 5,7/