MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ KRESŤANSKÉHO DOMOVA 2024

Milí priatelia,

na prahu nového roku 2024 by sme vám radi pripomenuli, že v čase od 10. do 17. februára 2024 prebehne už tradične modlitebný týždeň kresťanského domova (ďalej len týždeň KD).

Rovnako, ako každý rok pre vás, aj tento rok oddelenie služby rodinám CASD v spolupráci s vydateľstvom Advent-Orion pripravilo na danú tému inšpiratívne materiály, teda zborník siedmich prednášok.

MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ KRESŤANSKÉHO DOMOVA 2024