Sobotné Bohoslužby

Milé sestry a bratia,

máme za sebou veľmi ťažký a náročný týždeň, takže sa opäť ozývam. Prajem vám Boží pokoj a veľa prejavov Jeho lásky a milosti! Situácia okolo COVID-19 je náročná, počas týždňa sme vás informovali. Predsa sa pokúsim veci sumarizovať a doplniť:

1) Včera sme vám poslali všetky informácie ohľadom radikálnych obmedzení našej služby kvôli druhej vlne koronavírusu. Nájdete ich tu:

Venujte pozornosť týmto trom dokumentom:

a) OBEŽNÍK: https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/Obeznik-koronavirus-10-2020-2.pdf

b) OBMEDZENIA PRE HROMADNÉ AKCIE PODĽA ÚVZ SR: https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

c)  OPATRENIA PRE RÚŠKA PODĽA ÚVZ SR: https://www.casd.sk/wp-content/uploads/2020/10/final_opatrenia_ruska_15_10.pdf

2) Všetky kľúčové dokumenty Úradu verejného zdravotníctva SR sú na ich Úradnej tabuli tu:

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=223&Itemid=144

3) Predseda Česko-Slovenskej únie CASD brat Mikuláš Pavlík natočil videopríhovor k aktuálnej pandemickej situácii, nájdete ho tu:

Ostatné dôležité informácie z tohto týždňa sú tieto:

4) Obežník, prednášky a informácie novembrovom modlitebnom týždni nájdete tu:

5) Opakujeme, že príspevky Oddelenie zdravia ku COVID-19 nájdete tu:

6) Opakujeme, že aktivity ADRY Slovensko  počas druhej vlny koronavírusu nájdete tu:

https://www.facebook.com/ADRASlovensko/

Konkrétny súčasný projekt ADRY:

7) Opakujeme, že všetko potrebné k novému štvrťroku Biblických úloh nájdete tu:

8) Opakujeme, že oddelenie detí pripravuje tzv. Festival detských talentov pre Ježiša (nejde o hromadnú akciu ), informácie nájdete tu:

9) Opakujeme, že niektoré akcie SZ CASD sa kvôli aktuálnej situácii presúvajú na iný termín (Rodinná víkendoFka, kurzy LIGHT Slovensko a pod.), alebo sa úplne rušia (celoslovenské stretnutie starších a vedúcich zborov). Sledujte v tejto súvislosti Google kalendár SZ CASD tu:

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?cid=Y2FzZEBjYXNkLnNr

Stále platí, že všetky dôležité informácie uverejňujeme tu:

https://www.casd.sk/

presnejšie tu:

alebo tu:

https://www.facebook.com/szcasd/

alebo tu:

https://www.instagram.com/szcasd/

Pán nech vás vedie a ochraňuje!